πŸ“„ NEW: White paper - The Browser for WorkDownloadchevron_right

Hereβ„’ is the enterprise browser for productivity

The most productive and secure browser for all your work apps

β€Œο»Ώβ€ο»Ώβ€‹β€β€‹β€β€Œβ€ο»Ώο»Ώβ€Œο»Ώβ€‹β€β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€‹β€β€‹β€β€‹ο»Ώβ€β€β€‹β€β€‹β€β€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€Œβ€β€β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œο»Ώβ€β€Œβ€‹β€ο»Ώβ€β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώο»Ώβ€‹β€β€‹β€β€‹β€ο»Ώβ€‹β€‹β€β€‹β€β€Œβ€β€β€‹β€Œο»Ώβ€‹β€β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€‹β€β€‹β€β€‹ο»Ώβ€β€β€‹β€β€‹β€β€‹β€ο»Ώο»Ώβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œο»Ώβ€Œβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώο»Ώβ€‹β€ο»Ώο»Ώβ€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€‹β€ο»Ώο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€Œβ€β€β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€‹β€ο»Ώο»Ώβ€Œβ€ο»Ώβ€Œβ€Œβ€ο»Ώο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œο»Ώβ€‹β€β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώο»Ώβ€Œβ€ο»Ώβ€β€‹ο»Ώβ€ο»Ώβ€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€‹ο»Ώβ€β€‹β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€β€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€β€Œβ€Œβ€β€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€β€‹β€‹β€ο»Ώβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹β€ο»Ώβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€ο»Ώβ€Œβ€Œβ€β€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€ο»Ώβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œο»Ώβ€β€Œβ€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€ο»Ώβ€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€β€‹β€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€Œβ€β€β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€Œβ€‹β€‹β€β€Œβ€Œο»Ώο»Ώβ€Œβ€β€ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œο»Ώβ€β€Œβ€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€‹β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€‹β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€β€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€Œβ€‹β€Œβ€‹β€‹β€ο»Ώβ€β€Œβ€β€β€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€Œβ€β€Œο»Ώβ€‹ο»Ώο»Ώο»Ώβ€Œβ€β€‹β€β€Œβ€β€‹β€Œβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€Œβ€Œβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹β€β€Œβ€ο»Ώβ€‹β€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€Œβ€‹β€Œβ€β€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œο»Ώβ€Œβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώο»Ώβ€‹β€β€Œβ€β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€‹ο»Ώβ€β€‹β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€β€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€β€Œβ€Œβ€β€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€β€‹β€‹β€ο»Ώβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹β€ο»Ώβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€ο»Ώβ€Œβ€Œβ€β€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€ο»Ώβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€‹β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€β€Œβ€β€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹β€β€Œβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œο»Ώβ€β€Œβ€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€β€Œο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€‹β€β€Œβ€β€Œο»Ώβ€‹β€‹β€Œβ€β€‹β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€β€‹β€‹ο»Ώο»Ώβ€Œβ€Œβ€β€β€Œβ€Œο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€Œβ€Œο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€Œβ€‹β€‹β€β€Œβ€Œο»Ώο»Ώβ€Œβ€β€ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œο»Ώβ€β€Œβ€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€‹β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€‹β€Œβ€‹β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€Œο»Ώβ€Œβ€β€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€Œβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€Œβ€β€‹ο»Ώβ€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€β€Œβ€β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹ο»Ώβ€‹β€β€‹β€β€Œβ€Œβ€‹ο»Ώβ€Œβ€Œβ€Œβ€‹β€Œβ€‹β€‹β€ο»Ώβ€β€Œβ€β€β€‹β€Œβ€β€Œβ€Œβ€Œβ€β€‹β€Œβ€Œβ€β€Œβ€‹β€Œβ€β€β€Œβ€Œβ€ο»Ώβ€β€Œβ€β€Œο»Ώβ€‹β€β€‹β€β€Œο»Ώο»Ώβ€Œ

Built on technology trusted by the world’s largest enterprises

Hereβ„’ is seamless productivity

Maximize productivity and delight your teams. No more tab overload and wasted time switching between apps.

Protect your firm’s data

Segregate your work apps from the public internet where threats abound. Prevent data loss while enabling data to flow where it is authorized.

Hereβ„’ is...

Designed for knowledge workers across industries

Whether in finance, insurance, government, contact centers, health care or other industries, Hereβ„’ is designed to meet enterprise needs for productivity and security.

20% boost in workflow efficiency, guaranteed.

Internet browsers are the most widely used work app, but they were never designed for work!
Hereβ„’ eliminates the toggling, streamlines workflow and maximizes the investments you’ve made in the apps you’re already using.

Let's talk productivity

Ready to elevate your work browsing experience? Schedule a demo now!

Sign up to our newsletter

Β© Here Enterprise Inc. 2024. All Rights Reserved.